Dorpenronde: Horssen heeft de primeur

Grote opkomst, stoelen moesten worden bijgezet

 

Het gemeenschappelijke bezit

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.

(Handelingen 4;32-34)
Met het voorlezen van deze passage uit Handelingen opende pastor Van Hoof de bijeenkomst. Na een toelichting op het doel van de avond en de dorpenronde en een oriëntatie op het gebouwenplan, volgde een droevige taak voor het parochiebestuur, nl. een uiteenzetting van de weinig rooskleurige financiële situatie waarin de parochie verkeert. Afgelopen jaar hadden we een flink tekort en bij ongewijzigd beleid zijn we binnen afzienbare tijd helemaal door de reserves heen. Er moet dus wat gebeuren aan zowel de inkomstenkant, de Kerkbalans, als aan de uitgavenkant en dan m.n. bij de post gebouwen.

Voor wat betreft de gebouwen in Horssen is een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd, dat als afsluiting van de avond door een van de onderzoekers uitgebreid werd toegelicht.

Van de avond zal het bestuur een verslag opstellen en de aanwezigen per mail toezenden, evenals de handout van de gegeven presentaties. Vooruitlopend daarop, willen we u enkele van de vele reacties niet onthouden:

 • Geloof maar niet dat veel mensen vanuit Horssen naar de kerk in Druten zullen gaan.
 • Bestuur, doe iets met de betrokkenheid van de Horssense gemeenschap bij hun kerkgebouw. Betrek het dorp bij de verdere planontwikkeling! – een oproep die met applaus instemmend werd onderschreven.
 • Kijk naar het aantal kinderen in de kerk: heffen wij dan niet zelf onze gemeenschap op?
 • Als wij het bisdom een goed voorstel voorleggen, dan moet het wel van goeden huize komen om het af te wijzen. Het bisdom is zelf ook nog zoekende.
 • We krijgen dezelfde onaangename gevoelens als bij de fusie van de toenmalige gemeente Horssen met Druten. Eén verschil; de bruidsschat die toen werd ingebracht, kon worden besteed aan de sporthal in het eigen dorp.
 • Wie weet waartoe Horssen de komende twee jaren in staat blijkt.
 • Inventaris? Ga daar, als het echt niet anders kan, heel zorgvuldig mee om, met respect voor de schenkers.

Het bestuur dat al met al voor een zware taak staat, zegde de gevraagde zorgvuldigheid toe, evenals volledige openheid van (financiële) zaken en geen sluiting van kerken vóór 2017, behalve als er ernstig gevaar dreigt of er zich een mooie overname aandient.

De volgende bijeenkomsten in het kader van de dorpenronde zijn:

 • woensdag 5 november Deest, in ‘t Trefpunt
 • dinsdag 18 november Druten, parochiecentrum
 • woensdag 19 november Afferden, pastorie
 • dinsdag 25 november Puiflijk, kerk Puiflijk

Elke bijeenkomst begint om 20 uur. U bent van harte welkom.