Dorpenronde: na Horssen en Deest was Druten aan de beurt

Er zijn bij deze etappe van de dorpenronde op 18 november 26 personen aanwezig in het parochiecentrum. Daaronder bestuursleden die de presentatie voor hun rekening nemen en leden van de pastoraatsgroep.
Na een rustig luisterend begin, komt bij het presenteren van de tabellen met cijfers en bedragen, die de basis vormen voor het gebouwenplan dat tot een financieel gezonde parochie dient te leiden, de discussie op gang. En dat is de start voor een verder interactief verlopende avond, over en weer, vraag en antwoord en ook nog de laatste presentatie dia’s vertonen en toelichten. In tegenstelling tot de op het betreffende dorp toegesneden toelichtingen komt in Druten met name het totaal overzicht aan de orde.

Na de laatste ronde, in de Puiflijkse kerk op 25 november, komt er een verslag op de website van alle bijeenkomsten.

> zie ook ingekomen reacties