Uitstel feestelijkheden rondom het feest van 225-jarig terug hebben van onze kerk en het 225-jarig bestaan van het kerkkoor Sint Caecilia

Dit jaar hebben de katholieke ingezetenen van Druten hun kerk 225 jaar geleden terug gekregen van de protestantse inwoners. Daarnaast bestaat het R.K. Kerkkoor Sint Caecilia ook 225 jaar. Deze beide mijlpalen zouden groots worden gevierd dit jaar. Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het parochiebestuur besloten om deze festiviteiten uit te stellen tot het voorjaar van 2021. Via de Maas & Waler, de website en andere media wordt u hierover op de hoogte gehouden.