Betsie van Kouwen-Theunissen

Afgelopen zondag, 7 augustus, is mevrouw Betsie van Kouwen-Theunissen overleden, oud 93 jaar.

Zij was weduwe van de heer Mariaan van Kouwen en woonde Kasteelhof 50A-248 te Druten.

Haar uitvaart is vrijdag 12 augustus om 14.00 uur in de H.H. Ewaldenkerk te Druten, waarna begrafenis op het R.K. kerkhof aan de Molenstraat in Druten.

Dat zij rusten moge in Eeuwigheid en dat haar familie steun en kracht moge ontvangen bij het verwerken van hun verlies.