Oecumene

Activiteitenprogramma 2021-2022


Voor elke gelovige en zoekende wat wils. In het zgn. Blauw Boekje is een gevarieerd activiteitenprogramma voor het seizoen 2021-2022 te vinden. Hieronder kunt u alle activiteiten uit het boekje bekijken. U kunt het ook downloaden door op ‘download’ te klikken.

Veel van wat voor ieder mens belangrijk is krijgt vorm, diepgang en betekenis in de relatie met anderen, in de omgang met de ander.
De taakgroep Vorming, Oecumene en Samenleving (VOS) wil dit concreet mogelijk maken voor een zo breed mogelijke kring. Door open ramen kijken wij uit naar de wereld om ons heen, onze deuren staan wijd open voor iedereen. Onvoorwaardelijk, gastvrij. We gaan elkaar weer zien, we gaan elkaar weer ontmoeten.
We mogen elkaar weer welkom heten.
Het heeft al te lang geduurd, we gaan weer op pad. Gaat u met ons mee?

Over leven en denken van Bonhoeffer – oktober 2019

In Mamre ( Kattenburg 59) zijn in oktober en november op vier woensdagavonden activiteiten gepland, gewijd aan leven en gedachtengoed van Dietrich Bonhoeffer, geloofsgetuige en martelaar. Om vast te noteren:

  • Op woensdagavond 16 oktober 20.00 uur: herhaling van de vertoning van de film ‘Agent of Grace’, de biografie van Dietrich Bonhoeffer, met inleiding door Henk Fonteyn.
  • Op woensdagavond 23 oktober 20.00 uur: Theatermonoloog “Wie ben ik?” Kees van der Zwaard kruipt in de huid van Dietrich Bonhoeffer. Met een muzikale tegenstem van violiste Roosmarijn Tuenter.
    • Op woensdagavond 30 oktober en dinsdagavond 19 november 20.00 uur: leeskring. Twee avonden waarop we twee markante gedeelten uit Bonhoeffers’ nagelaten werk lezen en bespreken op hun betekenis voor ons, hedendaagse gelovigen. De eerste avond lezen we uit het boek Navolging” Bonhoeffer’s uiteenzetting over “kostbare en goedkope genade”, de tweede avond de doopbrief voor de kleine Dietrich Bethge, zijn petekind, opgenomen in Verzet en Overgave”. Leiding ds. Henk Fonteyn. Opgaven (i.v.m. aantal te maken kopieën van de te lezen teksten) graag via henkfonteyn@gmail.com of via whats app (0614230579).

Nieuws