Oecumene

Over leven en denken van Bonhoeffer – oktober 2019

In Mamre ( Kattenburg 59) zijn in oktober en november op vier woensdagavonden activiteiten gepland, gewijd aan leven en gedachtengoed van Dietrich Bonhoeffer, geloofsgetuige en martelaar. Om vast te noteren:

  • Op woensdagavond 16 oktober 20.00 uur: herhaling van de vertoning van de film ‘Agent of Grace’, de biografie van Dietrich Bonhoeffer, met inleiding door Henk Fonteyn.
  • Op woensdagavond 23 oktober 20.00 uur: Theatermonoloog “Wie ben ik?” Kees van der Zwaard kruipt in de huid van Dietrich Bonhoeffer. Met een muzikale tegenstem van violiste Roosmarijn Tuenter.
    • Op woensdagavond 30 oktober en dinsdagavond 19 november 20.00 uur: leeskring. Twee avonden waarop we twee markante gedeelten uit Bonhoeffers’ nagelaten werk lezen en bespreken op hun betekenis voor ons, hedendaagse gelovigen. De eerste avond lezen we uit het boek Navolging” Bonhoeffer’s uiteenzetting over “kostbare en goedkope genade”, de tweede avond de doopbrief voor de kleine Dietrich Bethge, zijn petekind, opgenomen in Verzet en Overgave”. Leiding ds. Henk Fonteyn. Opgaven (i.v.m. aantal te maken kopieën van de te lezen teksten) graag via henkfonteyn@gmail.com of via whats app (0614230579).

Nieuws