Doopvoorbereiding

Voorafgaand aan een doopviering worden ouders uitgenodigd voor een voorbereidingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden gehouden op de eerste woensdagavond van de maand in het parochiecentrum in Druten van 20.00 uur tot 22.00 uur.

De vieringen van de doop worden in het algemeen gehouden op zondagen om 12.30 uur. In de kerk in Druten kan in principe op elke zondag een doopviering plaatsvinden. In de kerken in Horssen en Puiflijk zal de doopplechtigheid plaatsvinden aansluitend op de zondagmorgenviering in die betreffende kerk. Voor ouders die hun kinderen in de kerk in Afferden of Deest willen laten dopen bestaat de mogelijkheid om na overleg met het Parochiesecretariaat de doopdatum vast te stellen.

Als ouders hun kindje willen laten dopen, kunnen ze terecht op het parochiecentrum te Druten tijdens openingstijden. Ook telefonisch kunnen ouders tijdens de openingstijden terecht voor het maken van een afspraak. Men kan aangeven welke kerk de voorkeur heeft om de viering in te houden.