Ziekte en ziekenzalving

Ziekenbezoekgroep

Wanneer u of een familielid ziek is en bezoek op prijs stelt, …..

Ziekenzalving

Voor de ziekenzalving kunt u rechtstreeks contact opnemen met het pastoraalteam.