Vieringen in coronatijd (gewijzigde procedure)

Wees welkom!

Na een lange periode van besloten vieringen en vieringen waar je vooraf voor moest aanmelden kunt u nu, rekening houdend met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, weer vrij toegankelijk naar de kerk komen als je maar je gegevens bij binnenkomst achter in de kerk afgeeft en geen symptomen vertoont van ziekte en de 1,5 meter maatregel naleeft.

De ostiarius heet u welkom bij binnenkomst en wijst u op de vaste handelingen vooraf zoals desinfecteren van uw handen, de bijdrage voor de collecte vooraf in de daartoe bestemde mandjes, het misboekje en vervolgens dat u uw vaste plaats in kunt nemen in de kerk. Als uw vaste plek bezet is door een ander, wordt u vriendelijk verzocht een ander plaatsje in te nemen in een bank die nog vrij is. Uitgangspunt blijft de 1,5 meter tenzij u uit een gezin/familie bent dan kunt u naast elkaar plaats nemen.

Wij hebben gemerkt dat met het registreren in de kerk er een opstopping ontstaat bij de deur. Om dit te voorkomen is de werkwijze enigszins veranderd. 

U ontvangt als trouwe kerkgangers setjes met deelnameformulieren en vult zelf thuis uw gegevens in en neemt het formulier mee om het vervolgens bij binnenkomst achter in de kerk af te geven.

Kerkgangers die voor een eerste keer in de kerk komen, kunnen zich inschrijven bij inschrijftafel en leveren het formulier ook in.

Vergeet niet thuis uw formulier in te vullen elke keer dat u naar de kerk komt.

Achter in de kerk liggen de setjes om mee te nemen of haal er eentje op tijdens openingstijden op het secretariaat.

Voorbeeld:

NaamAchternaamAdresNr.Telefoonnr.
     

Ik woon de H. Mis – viering bij op:

Zaterdag __________  19.00 u.   / zondag ___________ 10.00 u.

Afgeven bij binnenkomst in parochiekerk