Afferden

Afferden kerkhof 16Begraafplaats ”het Hoog” Afferden

Rond de 14–eeuwse toren  van de in 1838 gesloopte rk kerk van Afferden bevindt zich het kerkhof van de voormalige parochie ‘Sint Victor en Gezellen’.

Het kerkhof is al sinds de middeleeuwen in gebruik als begraafplaats voor de inwoners van Afferden.

Tijdens dijkdoorbraken werd het kerkhof als vluchtheuvel gebruik voor mens en vee.

Het kerkhof heeft een rechthoekige plattegrond, in 1912 werd het kerkhof ommuurd door een gemetselde bakstenen muur. Van deze muur bestaat alleen de Noordmuur nog, de rest is vervangen door een meidoornhaag.

afferden-kerkhof-01Je komt op het kerkhof door een smeedijzeren hek, gevolgd door het hoofdpad. Aan dit pad staan grote grafmonumenten behorend aan de rijke families van Afferden, zoals de familie Schouten, bewoners van de kapitale boerderij “De drie Waaien” aan de dijk.

Ook vind je er graven van de familie Van der Weerden en van Welie, de ouders van de bekende kunstenaar Antoon van Welie.

Dit zijn beschermde monumenten en mogen niet geruimd worden.

Aan het eind van het hoofdpad bevindt zich de Calvarieberg, hier werd in het verleden afscheid genomen van de overledenen.

Sinds de restauratie van de oude toren in 2004 is er voor de toren een terrein vrijgemaakt en beklinkerd en is er ruimte ontstaan waar afscheid genomen kan worden van onze dierbare overledenen.

Links van de Calvarieberg liggen de grafmonumenten van de pastoors van Afferden. Opvallend is het praalgraf van bouwpastoor W.T Otten, die de huidige kerk aan de Koningstraat liet bouwen.

Aan de oostzijde, ter plekke waar ooit het hoofdaltaar van de gesloopte kerk stond, liggen de gezusters van Welie begraven. Zij lieten na hun overlijden hun hele bezit na aan de kerk van Afferden. Zodoende konden zowel de kerk als de pastorie aan de Koningstraat worden gebouwd. Op hun graf staat een groot grafmonument met de tekst: ‘aan de edele weldoeners van kerk en armen, de dankbare parochie Afferden’.

Aan de noordzijde van de toren staat het oudste kruis van ons kerkhof, een hardstenen kruis van het jaar 1543.

afferden-kerkhof-04In de oude toren is een Mariakapel ingericht waar dagelijks kaarsjes branden. Verder is er een vitrine waar wisselende exposities worden getoond. De eerste verdieping in de toren is bereikbaar door een wenteltrap en word voor verschillende doeleinden gebruikt. Op de tweede verdieping staat de Klokkenstoel met luidklok, deze wordt dagelijks geluid en tijdens begrafenissen.

De laatste jaren worden er steeds minder mensen begraven op ons kerkhof, terwijl er wel word geruimd.

Zouden we in de toekomst een lege begraafplaats overhouden met enkele graven aan het hoofdpad?

Hopelijk komt er een kentering en laten we de laatste graven voor de eeuwigheid liggen ter nagedachtenis aan hen die ons zijn voorgegaan.

(Mark van Dinteren, beheerder begraafplaats Afferden)

Een overzicht van te verwijderen grafbedekkingen staat op de pagina Kerkhoven.