Koren

Cantorij

De cantorij staat onder de bezielende leiding van Ad Versteden. Repetitie vindt plaats dinsdagavond in het pastoraalcentrum van 19:30 – 21:00.
Luisteren structureel de vieringen op van de Avondwake en de zondagsviering in de H.H.Ewaldenkerk. Het betreft een gemengd koor met een gemengd repertoire.

Secretaris: Marijke Wolhuis-Wortel.
Voorzitter: Riet Bouwman-Kroeze.

Kerkkoor Sint Caecilia

Kerkkoor Sint Caecilia is een mannenkoor dat zich, onder leiding van musicus en muziektherapeute Jacqueline van Koolwijk, met name richt op het bestuderen en uitvoeren van Gregoriaanse wisselende en vaste gezangen, alsook op (Latijnse) meerstemmige koorwerken.
Het koor ondersteunt met deze gezangen de zondagsvieringen en uitvaarten in de H.H. Ewaldenkerk te Druten.
Repetitieavond: woensdag van 20.00 tot 21.45u in het parochiecentrum Druten.

Secretaris / voorzitter: Pieter Lewiszong

Gemengd koor Horssen

De naam zegt het al, het betreft een gemengd koor onder de leiding van André van Dijk. Zij repeteren op donderdagavond in het dorpshuis de Horst van 19:30 – 21:00. Structureel verzorgen zij de zondagsvieren in de H.Antonius Abt kerk te Horssen, de Avondwake en de uitvaarten.

Secretaris: Werner Campman
Voorzitter: Theo van Oosteren

Kinderkoor

Het kinderkoor in Druten staat onder leiding van Jan-Willem Melsen. Zij zingen bij communievieringen en gezinsvieringen die een zestal keer per jaar plaatsvinden in de H.H.Ewaldenkerk. Daarnaast zingen zij ook tweejaarlijks in het verzorgingstehuis Kasteelhof. Tot slot hebben zij enkele keren per jaar activiteiten zoals paaseieren zoeken, film kijken of een dagje uit. Het kinderkoor in Horssen staat onder leiding van Mia van Thiel. Zij zingen 3 tot 4x per jaar in de H.Antonius Abt kerk te Horssen.

Gastkoren

Er zijn meerdere gastkoren binnen de parochie welke incidenteel ook vieringen opluisteren.