Werkgroepen

De ruggengraat van onze parochie wordt gevormd door een groot aantal actieve parochianen, die als vrijwilliger deel uitmaken van diverse groepen.

Op dit moment kent onze parochie de volgende werkgroepen:

 • klankbordgroepen
 • avondwake
 • eerste communie
 • vormsel
 • gezinsviering
 • onderhoud gebouwen
 • onderhoud kerkhoven

Verder zijn er groepen die de vieringen ondersteunen:

 • koren
 • kosters
 • misdienaars en acolieten
 • lectoren

Ook zijn er vrijwilligers actief in de parochiële zorg (diaconie)

 • ziekenbezoek
 • ouderenbezoek

Bestuurlijk zijn twee groepen actief:

 • pastoraatsgroep
 • bestuur

Elke vrijwilligersgroep kent een contactpersoon. Bij haar of hem kunt u terecht voor meer informatie.