Pastoraal team

pastoor Jos Hermans

pastoor Jos Hermans

pastoraal werker Roman Gruijters

Het pastoraal team wordt gevormd door pastoor Jos Hermans en pastoraal werker Roman Gruijters.

 

 

 

 

 

 

De pastoor is bereikbaar via het parochiecentrum en  via e-mail: pastoor@parochiefranciscusenclara.nl. De telefoon van het parochiecentrum/pastorie wordt automatisch doorgeschakeld naar een mobiele telefoon.

De pastoraal werker is op dinsdag en woensdag bereikbaar via tel. (0487) 51 23 77 en verder via e-mail: r.gruijters@parochiefranciscusenclara.nl

Voor praktische zaken (opgeven misintenties, aanmelden doop, e.d.) blijft het parochiesecretariaat geopend op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend.

 

Nieuws