Pastoraal team

pastoor Jos Hermans
pastoor Jos Hermans

Het pastoraal team wordt gevormd door pastoor Jos Hermans.

De pastoor is bereikbaar via het parochiecentrum en  via e-mail: pastoor@parochiefranciscusenclara.nl. De telefoon van het parochiecentrum/pastorie wordt automatisch doorgeschakeld naar een mobiele telefoon.

Voor praktische zaken (opgeven misintenties, aanmelden doop, e.d.) blijft het parochiesecretariaat geopend op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend.

Nieuws