Pastoraatsgroep

Getuigen van de Hoop die in ons leeft (1 Petrus)

pastoraatsgroep kruisvansandiamoDe nieuwe parochie heeft nieuwe vragen over de pastorale zorg. Tot nu kende elke kerkgemeenschap personen en groepen die pastorale behoeften signaleerden en het pastorale beleid voorbereidden en uitvoerden. In de parochie H.Franciscus en H.Clara staat een groeiend ‘wij-gevoel’ tussen de vijf kerkgemeenschappen hoog op de agenda. Ook een gedeelde zorg als het gaat om catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw en liturgie is een belangrijk aandachtspunt voor de pastoraatsgroep. Drie jaar nemen we de tijd om elkaar te leren kennen, te waarderen en samenwerking te bevorderen.
Om het leggen van contacten te begeleiden en de actieve parochianen en werkgroepen te ondersteunen is de pastoraatsgroep in het leven geroepen. Uit elke kerkgemeenschap is iemand bereid gevonden deel van de pastoraatsgroep uit te maken:

Ook pastoor Pieter Zimmermann is lid van de pastoraatsgroep. Deze groep zal in de loop van het komende jaar alle actieve parochianen in de pastorale zorg uitnodigen voor overleg.

We laten ons inspireren door woorden uit het gebed van Franciscus:
God, maak mij een instrument van uw vrede;
laat mij eenheid brengen waar mensen verdeeld zijn;
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt;
laat mij licht brengen waar het duister is.