Een nieuwe aanstelling voor pastoraalwerker Roman Gruijters

Beste parochianen,

De bisschop van ’s-Hertogenbosch, monseigneur De Korte, heeft aan Roman Gruijters eervol ontslag verleend van de opdracht en zending als pastoraal werker ten behoeve van onze parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara te Druten. 

De bisschop heeft met ingang van 1 september 2020 Roman gevraagd voor een nieuwe aanstelling als pastoraal werker in de parochie Heilige Johannes XXIII te Beuningen waar hij “ja” op heeft gezegd.

Bedankt

Wij danken Roman voor de afgelopen vijfenhalf jaar waarin hij binnen de spanningen van fusie en kerksluitingen zich heeft ingezet voor de opbouw van onze parochie.

Uitnodiging

Wij nodigden u van harte uit om deel te nemen aan de speciale viering op het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming op zaterdag 15 augustus om 19.00 uur, waarin van Roman afscheid zal worden genomen. Aansluitend aan deze openluchtviering in de tuin van de parochie is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie of thee informeel Roman ‘de hand te schudden’ en hem te feliciteren met zijn nieuwe aanstelling.

Parochiebestuur en pastoraatsgroep