Herbenoeming bestuurslid

Overeenkomstig art. 27 lid 13 van het Algemeen Reglement voor het bestuur va neen parochie van de R.K. Kerk in Nederland deel ik aan  u de herbenoeming van Ton Perlo mee.

Conform het rooster van aftreden heb ik na de bestuursvergadering van maandag 9 november per schrijven Ton Perlo, die herbenoembaar was voor een tweede termijn, voor een herbenoeming bij onze bisschop Gerard de Korte voorgedragen.

En deze week ontvingen ik de bevestiging per brief.

Ton Perlo is herbenoemd voor een tweede termijn, aftredend per 1 december 2024 en niet meer herkiesbaar.

In deze tijd ben ik verheugd dat Ton als bestuurslid onder Gods zegen nog vier jaar zich toewijdt aan de parochie samen met de andere bestuursleden.

In 2021 zijn Jan Dekkers en Ton Lansdaal conform het rooster aftredend. Zij zitten al in hun tweede termijn en zijn niet herkiesbaar.

Dit noopt mij tot zoeken van kandidaten die de vacature welke ontstaan zal in te vullen.

Kent u een geschikte kandidaat, die ik nog niet ken, geef aan mij dan zijn naam door.

L.D. A.D. 2020-2021

Pastoor Jos Hermans