Geen nachtmis, maar wat wel?

De bisschoppen hebben gezamenlijk besloten om alle vieringen op 24 december (de nachtmissen) niet door te laten gaan.

Wat betekent dit voor ons in de parochie?

  • Kerstavond –   gezinsviering is 18.30 u besloten, zonder publiek, en wordt live uitgezonden.
  • Kerstavond –   1e nachtmis komt te vervallen.
  • Kerstavond –   2e nachtmis 23.00 u is besloten, met bedienaren en kwartet mannenkoor en wordt live uitgezonden.
  • De andere Kerstvieringen 1e kerstdag, 2e kerstdag, 3e kerstdag enz. blijven zoals die gepland staan.

De kerkgangers die zich hebben opgegeven voor de nachtmis bel ik en kunnen in de andere vieringen komen en de misintenties worden verzet (als men dit aangeeft).

Kerk blijft open, zoals de bisschoppen aangeven voor gebed en kaarsje opsteken en het bezoeken van de kerststal gebeurt niet groepsgewijze maar individueel op de aangegeven tijden.

Dit is wat ik aan allen meegeef:
“Vier Kerstmis” en “Kom gezond naar de Kerk” en verwacht de komst van de Heer in het nieuwe jaar 2021.

Pastoor Jos Hermans