Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

De bisschoppen hebben gezamenlijk besloten om alle vieringen op 24 december (de nachtmissen) niet door te laten gaan. Dit in het licht van de huidige Covid-19 cijfers en de lockdown die op 15 december in ons land is ingegaan.

Het besluit is genomen met pijn in het hart. De bisschoppen beseffen namelijk heel goed dat dit voor u in de parochies weer een teleurstelling is. Velen hebben de vieringen voor de 24e al helemaal voorbereid en moeten nu alles voor die dag weer terugdraaien.

De bisschoppen benadrukken dat vieren met inzet van een live stream, om zo verbonden te zijn met de parochianen, een goed alternatief is.

Het goede nieuws is dat alle andere vieringen met maximaal 30 aanwezigen wel door kunnen gaan. Uiteraard met alle maatregelen volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die nu ook al gelden.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u in de parochies nogmaals te danken voor uw inzet in het afgelopen jaar. Het was voor iedereen vreemd en moeilijk en heeft ook van iedereen die zich inzet voor de parochies veel gevraagd. We danken u voor die inzet en voor de veerkracht en creativiteit die velen steeds weer laten zien.

We wensen u ondanks Covid-19 een gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling. Christus komt en daarom: houd moed, houd hoop, Vier Kerstmis!

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden.

Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

>lees meer (externe website)