Kerstwens pastoor Hermans

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus,
de geboorte van een kind, die voorbestemd was het volk te leiden
zoals Moses het volk heeft geleidt naar een nieuw leven
en later David als Gods uitverkoren herder en Koning.

Dit kind openbaart Gods liefde en barmhartigheid.
Elk mens die dit kind omarmt
Elk mens die dit kind ontvangt
Elk mens die dit kind aanschouwt
krijgt deel aan het nieuwe leven,
een nieuw era – tijdperk – breekt door dit kind aan.

Een nieuwe tijd begint met de geboorte van dit kind,
die geen angst kent en geen weet van zonde heeft, 
die met gerechtigheid vrede op aarde bracht,
die de mens in zijn waardigheid herstelde en kwaad, de beproevingen, doorstond
en die op God vertrouwde heel zijn leven tot in het uur van zijn dood.

God kijkt door de ogen van dit kind
naar de wereld en de mensen in het nieuwe jaar
God glimlacht en straalt door dit kind
en brengt vreugde en geeft betekenis aan de tijd.

God omarmt met de uitgestrekte armen van dit kind
de armen, geringste, zieke en zondaar,
en openbaart zijn liefde aan ieder mensenkind,
afkomstig uit alle lagen van de samenleving.
uit alle windstreken; Noord, Oost, Zuid, West.

Zegt dan ook niet met Kerst zoals in de dagen van Herodus:
wij hebben geen plaats meer,
en geeft allen degene die komt in de Naam van de Heer
eenvoudig een plekje in je hart en je leven.

Het Kerstverhaal weerklinkt in deze dagen niet alleen
in de kerk maar wereldwijd God zij dank,
in vele ook niet-christelijke landen, plaatsen en huizen,
want het bevat een belangrijke boodschap in elke cultuur.

Het gaat om: gastvrijheid.

Een eenvoudig echtpaar, een jonge vrouw hoogzwanger,
onderweg met haar man op zoek naar een onderkomen voor de nacht,
in de geboorteplaats waar zij zich moesten laten inschrijven
krijgt Jozef overal hetzelfde antwoord: er is geen plaats.
Ze vonden die nacht geen onderdak bij de mensen,
wel buiten het dorp in de velden in een grot wil het verhaal.

Het gebrek aan gastvrijheid en onderkomen, hoe is het mogelijk,
is de ergste armoede die een kind, een mens, kan lijden.
Er was geen plaats voor dit gezin.

De kern van het Kerstverhaal is een wonderlijke vertelling
over God die in dit pasgeboren kind ter wereld kwam maar niet welkom is.

Gastvrijheid in coranatijd is uitgesloten.

Jammer zonder dat we het weten
ontvangen we een engel, een heilige, een zondaar, een mens,
die de toekomst inhoud geeft.

Zo kwam God in dit pasgeboren kind in doeken gewikkeld
en liggend in een kribbe onder ons in midden der tijden
en leidde Hij – zijn volk- de kerk – naar een nieuwe tijd.

Moge wij in het nieuwe jaar, zoals de wijzen uit het Oosten,
met eigen ogen het licht aanschouwen dat ons de plaats aanwijst
waar de pasgeboren Koning der Joden, Jezus Christus,
onze Heer geboren is, die op aarde vrede brengt aan allen in wie Hij welbehagen heeft.

Moge dan ook het licht van de ster boven de stal,
boven onze kerk en de plaats waar wij wonen stil staan en verlichten.

Laat ons zingen met engelen in koor in 2021: 

Eer zij God in den hoge.
U is een Redder geboren, Jezus Christus, onze Heer.

Een zalig Kerstmis.

Pastoor Jos Hermans