Zondag van het Woord van God – 24 januari

Paus Franciscus heeft in 2019 de 3e zondag van het kerkelijk jaar ingesteld als zondag van het Woord van God. Dit jaar valt die zondag op 24 januari 2021, de katholieke kerk onderstreept dat de aandacht voor de heilige Schrift zich niet mag beperken tot die ene zondag maar voor het hele geloofsleven.

Om dit te stimuleren komt de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) met een brochure die teksten van de pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten en van de Katholieke Bijbelstichting bevat.

Mgr. Liesen, referent voor Bijbel namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie schrijft in zijn inleiding bij de brochure: ‘Wie Jezus Christus wil leren kennen, moet de (gehele) Schrift lezen; dat houdt de heilige Hieronymus ons voor in zijn commentaar op de profeet Jesaja. Om de Schrift beter te begrijpen en om door het Woord gegrepen te worden is het goed -en zelfs nodig- je er dagelijks in te verdiepen.

De profeet Jesaja verwoordt het zo: “Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk. Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven.” (Jesaja 55,1-3)’

Een goed jaar geleden heeft onze pastoor Hermans het idee uitgewerkt om maandelijks een Schriftinstuif te houden. Maandelijks komt een groep bijeen in het parochiecentrum en leest ze een perikoop uit het evangelie. Heeft u belangstelling en tijd en wilt u meer informatie bel naar het pastoraal centrum, Hogestraat 4. Telefoon 0487-512387