Open Huis Sint-Janscentrum op zaterdag 22 mei

Beste parochianen,

Bijgevoegd treft u een uitnodiging aan voor het Open Huis van het Sint-Janscentrum op zaterdag 22 mei a.s. 9.00 uur en einde 12.00 uur.

Misschien bent u niet geroepen tot het ambt, maar u bent wel ‘onmisbaar’ in de parochie en heeft u het in zich om te studeren en zich te ontwikkelen bijvoorbeeld tot lid van het pastorale team.

Voor u, mannen en vrouwen, bestaat het aanbod van de catechistenopleiding.

Voor meer informatie:

Pastoor Jos Hermans