Financieel

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw – ze geven bezieling voor het leven van elke dag.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Meer informatie over de actie Kerkbalans treft u aan in de envelop die bij u thuis wordt bezorgd, of inmiddels al bij u op de deurmat ligt. Voor informatie over Fiscaal vriendelijk schenken en voor het bankrekeningnummer kunt u hier terecht.

Uw financiële steun is heel hard nodig. Mogen wij op u rekenen?

Bankrekening

IBAN NL08 RABO 0108672891

Fiscaal vriendelijk schenken

De parochie is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vandaar dat u  een gift altijd kunt aftrekken als deze 1% – 10% van het inkomen bedraagt. Wilt u jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van uw inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk. Als u uw parochie 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte, dan weet u zeker dat de gift volledig aftrekbaar is.

Meer weten? Ga naar de website van de belastingdienst of mail even uw naam en telefoonnummer naar de penningmeester, zodat hij contact met u op kan nemen.

Klik hier voor alle ANBI-detailinformatie, incl. de jaarrekeningen over de twee voorgaande jaren.

Klik hier voor de verkorte staat Baten & Lasten over 2017 t/m 2019.

Opgeven misintenties

  • Voor meer informatie: klik hier.
Tarieven kerkelijke vieringen en begraafplaatsen
  • Klik hier voor lijst met tarieven 2023 (pdf-bestand)

Doneer digitaal via onderstaande QR-code: