Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd

U kunt weer deelnemen aan de gezamenlijk initiatieven die in de H. Franciscus en H. Claraparochie georganiseerd worden: de vastenmaaltijd en de jaarlijkse vastenactie, de verscheidene vieringen en extra momenten van gebed zoals de versperdiensten. Vooral alle activiteiten in de Goede Week. U kunt thuis in het gezin momenten inplannen van gebed en bezinning, vasten en onthouding. Een spaardoosje van de vasten maken, een sobere maaltijd op vrijdag houden. En voor allen die graag lezen, kunnen de lezingen en overwegingen van de dag en lezen. U vindt deze op de speciale ‘Op weg naar Pasen’-pagina.

U wordt opgeroepen naar jezelf, je naaste en God op zoek te gaan in de 40 dagen. Doe dit door alles wat je op de proef stelt en je in feite in de greep houdt aan de kant te doen: je mobiel, de televisie, wattsappen, sms-en en internetten, drank en voedsel, snoep, zegt u het maar, ook op gebied van seksualiteit en geld. Allerlei zaken waar je in de greep van kunt zijn zonder dat je het zelf echt beseft tot het moment dat je jezelf terugtrekt, 40 dagen en nachten lang, en je erachter komt waar je gehecht aan bent.  Als u persoonlijk goede initiatieven heeft op weg naar Pasen waar alle parochianen iets aan hebben op gebied van bezinning, solidariteit en onthouding die ons geloof en onszelf op de proef stellen, laat het ons weten.

De vraag is dus hoe gaan wij dit jaar, afzonderlijk en gezamenlijk, in de parochie ons op het feest van Pasen voor de Heer voor bereiden?

De uitnodiging gaat uit naar alle mensen, die gedoopt en gevormd zijn om op te trekken naar het Pasen voor de Heer, dat we vieren op 29 maart t/m 1 april.  Traditiegetrouw beginnen we met Aswoensdag.

De eerste vasten- en onthoudingsdag kunt u een askruisje op het voorhoofd ontvangen. Breng de oude palmtakjes van thuis mee. Zij worden verbrandt tot as waarmee we de vastentijd markeren.  Met Goede Vrijdag is Aswoensdag in de meest recente editie van het kerkelijk wetboek als algemeen verplichte vastendag voorgeschreven (canon 1251). De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarbij in 1989 aangetekend: “Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten.”

Ik wens u van harte een goede veertigdagentijd en voorbereiding op Pasen.

Pastoor Jos Hermans