Klokken luiden

Gelukkig kan iedereen weer deelnemen aan vieringen in de Ewaldenkerk. Voor meer info zie deze link.

Conform het aloude gebruik luiden de klokken vooraf aan elke viering en klinkt Gods stem die ons gelovigen eraan herinnert om samen te komen in de kerk.

Het oproepen tot het bijwonen van de liturgie door middel van klokgelui valt onder de beschermende werking van de vrijheid van godsdienst als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Grondwet. Artikel 10 van de Wet Openbare Manifestaties bepaalt dat klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan.

Wanneer luiden de klokken in onze parochie?

15 minuten voor aanvang van elke reguliere viering. De reguliere eucharistievieringen zijn:

 • zondag 10.00 uur
 • maandag 9.00 uur
 • dinsdag 9.00 uur
 • woensdag 19.00 uur
 • donderdag 9.00 uur
 • vrijdag 9.00 uur
 • zaterdag 19.00 uur

Bij uitvaarten:

 • Op weekdagen om 10.00 uur (2 klokken) als iemand is overleden
 • Bij het verlaten van de kerk; het begeleiden naar kerkhof.

Verder:

 • Bij bijzondere gelegenheden; doop, huwelijk, jubileumvieringen en op zondag en hoogfeesten  een kwartier voor aanvang.
 • Dagelijks 12.00 uur, het Angelusklokje voor het gebed van de Engel des Heren.

Postscriptum

Verder wordt er op verzoek van de kerkelijke overheid bij bijzondere gelegenheden zoals vrij recent de Klokken van Troost (i.v.m. het coronavirus) geluid. Of kan het gemeentebestuur volgens artikel 6, tweede lid, van de Grondwet de vrijheid van godsdienst worden beperkt indien dit nodig is ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. In artikel 10 van de WOM heeft de wetgever bepaald dat de gemeenteraad ter bescherming van deze belangen regels kan stellen ter zake duur en geluidsniveau van klokgelui. Maar ook kan het gemeentebestuur de parochiebestuur verzoeken haar klokken te luiden, als vroeger in de middeleeuwen gebruik was, bij rampspoed, watersnood, of zoals tegenwoordig bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 20.00 uur. De kerkklok zijn niet voor politieke- en ideologische acties of andere statements van groeperingen, maar dienen primaire voor het oproepen om samen te komen voor de Goddelijke eredienst in de kerk zoals in de grondwet is vastgelegd.