Sterven en uitvaart

Kiezen voor een kerkelijke uitvaart: pastorale vragen – ziekenzalving, overlijden en uitvaart

Wilt u een afspraak maken voor een kerkelijke uitvaart na overlijden neem dan te allen tijde contact op met onze pastoor, Pieter Zimmermann, telefoonnummer: (0487) 51 23 87.

Mevrouw W.G.M. Daamen-Bens, is onze contactpersoon voor het doorgeven van alle gegevens door de uitvaartondernemer, na overlijden van een parochiaan. Zij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer                       06 10 21 18 42.  Zij ontvangt dan de betreffende gegevens als het afgesproken tijdstip van de kerkelijke uitvaartdienst, de gegevens van de overledene, de gegevens van de nabestaanden en aanvraag bij een begrafenis  op een van de parochiële kerkhoven.

Wij verzoeken de begrafenisondernemer om het formulier voor de dienst(en) en/of verzoek tot begrafenis te mailen naar:

daamenbens@upcmail.nl  én naar info@parochiefranciscusenclara.nl.  Op basis van dit formulier zal de betreffende factuur worden verzorgd.

Bij een kerkelijke uitvaart is de voorganger in de regel een priester of diaken. Niet kerkelijke uitvaartdiensten zijn in onze kerkgebouwen niet toegestaan. Avondwaken beginnen meestal om 19.00 uur. Bij vragen over een kerkelijke uitvaart kan altijd contact worden opgenomen met pastoor Pieter Zimmermann.

De brochure: Uitgeleide, kiezen voor een kerkelijke uitvaart   

We vieren in de katholieke kerk tijdens de uitvaartliturgie de pijnlijke ervaring van het verlies in het licht van de blijde boodschap van het eeuwig leven. In de uitvaartliturgie klopt het hart van een geloofsgemeenschap die rouwt. Ook en vooral op het moment van afscheid komen wij allen in Gods Naam bijeen om pijn en verdriet over het verlies een plaats te geven en elkaar tot troost te zijn. Zoals in de psalmen, mogen in de gebeden bij de uitvaart alle menselijke gevoelens aan bod komen,  zoals angst en boosheid, maar bovenal dankbaarheid en verwondering om het leven. Zo mengt wanhoop en ongeloof zich met verlangen naar hoop en Godsvertrouwen.

Eigenheid

Eigen aan de uitvaartliturgie is niet de geloofszekerheid dat het allemaal wel goed zal komen. Eigen is aan de liturgie dat wij samen in het licht van Pasen, in het licht van Jezus Christus’ verrijzenis afscheid nemen. Met vertrouwen dat leven sterker is dan de dood.

Bij het noemen van de naam van de overledene klinkt in de uitvaartliturgie ook nog een andere naam mee.

De naam van Jezus, in wie Gods liefde en genade ons is toegezegd, klinkt in de uitvaartdienst. In zijn verrijzenis is onze hoop gelegen. En in het licht van Jezus’ kruisdood tekent zich voor ons een nieuw begin af.

Uitgeleide brochureKlik hier om de brochure “Uitgeleide’ te downloaden (PDF-formaat). U kunt de brochure ook opvragen bij het secretariaat en krijgt deze dan thuisgestuurd.

Kerkhoven

Meer informatie over de kerkhoven vindt u hier.