Bestuur

v.l.n.r.: J. Hermans, T. Lansdaal en J. Dekkers

Ton Perlo

Het parochiebestuur van de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara is als volgt samengesteld::

Voorzitter:
pastoor J. Hermans

Vice-voorzitter, tevens vastgoedbeheer:
dhr. T. Perlo

Secretaris:
dhr. J. Dekkers

Penningmeester, tevens communicatie:
dhr. T. Lansdaal

Zakelijke informatie:

Onze parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor detailinformatie.
Zij is als een Religieuze organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74 84 79 53.
Haar Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 82 38 12 340.