Over ons

  • Onze parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor detailinformatie.
  • Zij is als een Religieuze organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74 84 79 53.
  • Haar Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 82 38 12 340.