Verdieping

In dit hoofdstuk vindt u de volgende paragrafen:

  1. activiteiten, zowel eigen activiteiten als die van andere organisaties
  2. doopvoorbereiding
  3. geloofsopvoeding
  4. volwassenenkatechese
  5. oecumenisch leerhuis

Nieuws