Eerste heilige communieviering zondag 13 september om 10.00 uur

Elk jaar kunnen kinderen, die door de doop zijn opgenomen in de Katholieke kerk en met het geloof van de kerk vertrouwd zijn geraakt, zich op de Eerste Heilige Communie voorbereiden. Ook dit jaar zijn 15 kinderen, die in groep 4 van de basisschool zitten, samen met hun ouders gestart met de voorbereiding.

Uitstel door corona

Het coronavirus heeft ook de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie stilgelegd. Nu de maatregelen versoepeld zijn, kan de draad weer opgepakt worden. De laatste stappen kunnen gezet worden op weg naar de feestelijke dag. De viering zal plaatsvinden op zondag 13 september om 10.00 uur. Wij wensen de ouders met hun kinderen alle goeds op weg naar de grote dag waarop de communicanten voor de eerste keer volledig zullen deelnemen aan de Eucharistie. U zult begrijpen dat de familie van de communicanten als eerste een gereserveerde plaats zullen ontvangen en daarna overige parochianen. Als op zondag het maximumaantal kerkgangers bereikt is zult u doorverwezen worden naar de zaterdagavondviering op 12 september om 19.00 uur.

Namens de werkgroep Eerste heilige communie